Privacybeleid

Bedrijfsgegevens

Studio Alott
Berkstraat 10
6522 JJ Nijmegen

Website www.alott.nl
E-mail info@alott.nl

Whatsapp +31 6 83404090

KvK nummer 65452917

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.alott.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies? 
Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.alott.nl) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social-mediabuttons
De verschillende social-mediakanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social-mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Studio Alott gebruikte social-mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Studio Alott (voor degene is deze informatie) wil zij je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

WooCommerce
Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Studio Alott op de website van De Gele Knapzak gebruik van WooCommerce. Op deze manier kun jij gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van WooCommerce raadplegen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

3. WooCommerc

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WooCommerce. WooCommerce zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

4. Google Analytics

Graag wil Studio Alott inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. We hebben ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid dat online vindbaar is.

5. Social-mediakanalen

Studio Alott maakt gebruik van verschillende social-mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en LinkedIn. Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Studio Alott gebruik van buttons, links, en/of contactformulieren. Ook deze social-mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van de social-mediakanalen uitsluitsel bieden.

6. Privacy algemeen

Studio Alott verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door jou als klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor anoniem.

7. Verzamelde informatie

Studio Alott maakt op haar website gebruik van contactformulieren zodat jij persoonlijke gegevens aan haar kan verstrekken. Deze gegevens slaat zij op. Daarnaast worden jouw gegevens opgeslagen bij het plaatsen van een bestelling bij De Gele Knapzak. Deze gegevens worden opgeslagen bij WooCommerce. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van WooCommerce uitsluitsel bieden.

Wanneer je klant wordt bij Studio Alott, worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer genoteerd en gecontroleerd worden.   

Studio Alott slaat de volgende gegevens op:
– (bedrijfs)naam en/of contactpersoon
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– kvk-nummer
– btw-nummer
– eventueel naam en geboortegegevens van een kind als we een poster personaliseren

Je krijgt van Studio Alott alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend.

8. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:
– Het afhandelen van betaling en dienst.
– Jou kunnen bellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
– Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of producten.
– Het kunnen toezenden van documentatie.
– Het beantwoorden van vragen.
– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.

9. Delen met anderen

Studio Alott verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Studio Alott een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Alott blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10. Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. Onze bewaringstermijn(en) zijn: 
– Je (bedrijfs)gegevens bewaart Studio Alott, na afronding van de opdracht, 7 jaar nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na 3 maanden verwijderd.

11. Inzagerecht

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Studio Alott heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social-mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van jouw inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via info@alott.nl.

12. Beveiliging van gegevens

Studio Alott neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alott.nl.

13. Klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.